Tragizm Zadrugizmu - ZADRUGA RODZIMEJ WIEDZY

Nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród
Przejdź do treści

Tragizm Zadrugizmu

...czyli między kikutami a wiązadłami
(Rozważań część pierwsza i nie ostatnia!)

1) Szukanie świadomości własnej: a/ jej rekonstrukcja; b/ promieniowanie na innych... (odpowiedzią są słowa Stoigniewa: "Prawem tworzenia jest, iż to co zostało stworzone, jest prawem dla tych którzy na samodzielną twórczość się nie zdobyli").

2) Zadrużanin a jego kobieta, jako potencjalna kandydatka na żonę i matkę ich wspólnego potomstwa: a/ Zarys rekonstrukcji psychiki przyszłej zadrużanki - żony i matki; b/ Kwestia patriarchalności.

3) Problemat bytwórczości indywidualnych i synergicznych istnień zadrużnych pośród społeczeństwa wspakulturowego.

4) Problemat środków realizacyjnych; a/ Instrumentarium spełniania "perpetuum mobile" woli tworzenia; b/ Instrumentarium stwarzania środków realizacyjnych; c/ Problemat konstrukcji embrionu zadrużnego - Synergiczna etyka spełniania embrionu zadrużnego.


Ad 2. Zarys rekonstrukcji psychiki przyszłej zadrużanki - "Odkatoliczyć, unarodowić i dowartościować Polkę".

Odkatoliczyć - znaczy to ukazać w sposób łatwy, prosty i przystępny, ale stanowczy, niższość i szkodliwość wspakultury chrześcijańskiej (tu: katolicyzmu), jak i stwarzanej przez nią ideomatrycy polakatolickiej, której osobniczym odbiciem jest dana jednostka.

Unarodowienie odkatoliczonej (odtąd) polakatoliczki polegałoby tu na np. na przedstawieniu jej aktu zaszczytnego spełnienia biopsychicznego, jakim jest bycie matką - rodzicielką, piastunką domowego ogniska, którego ochroną psychobiologiczną i materialną zajmuje się jej mężczyzna; choć niemożliwa jest wymienność ról w prokreacji, to możliwa jest wymienność ról w materialnym utrzymaniu rodziny lub równoważność tych ról, najważniejsze jednak to stałe (ale nie nachalne) dawanie poczucia i uczucia ważności jej - jako świadomej Polki - rodzicielki przyszłych Twórców Narodowej Wspólnoty Zadrużnej Polski i Sławii!

Dowartościowanie: poprzez literaturę np. wydawaną przez Wydawnictwo "TOPORZEŁ"; wspólną interpretację jak i np. wspólną lekturę, wspólne jej rozwijanie i poszerzanie. Dowartościowanie jako świadomej panteistki ewolucyjnej, współtwórczyni na obranym polu twórczości przez bardziej dowartościowanego partnera. Synergia rodzinna na polu uprawy własnej rodziny (rodu; zadrugi) oraz zazębianie synergicznej współpracy z podobnymi zadrużnymi rodzinami. Współtworzenie Zadrugi Rodzin Lechickich. Rekonstrukcja psychiki to pierwsza zasada odnowy narodowej, poczynając od aktu jednostkowego poprzez rodzinę i wspólnotę rodzin do Zadrugi Narodowej! Rekonstrukcja ornamentyki i późniejszej scenografii to wtórne przyczynki do odnowy narodowej czyli przyszłej Zadrugi Polskiej i Sławskiej! (Kwestia patriarchalności? Cdn)

Ad 3. Problemat bytwórczości indywidualnych i synergicznych istnień zadrużnych pośród społeczeństwa wspakulturowego.

Problemat ten jest jednym z ważkich i podstawowych, który jako jeden z pierwszych powinien zostać opracowany przez Studium Planowej Rekonstrukcji Kultury Polskiej tzn. Instytut Rekonstrukcji Kultury. Jest to problemat wielowątkowy, z których to wątków podobnych do oczek w materii wszelakiej utkamy sieć zdolną do opanowania żywiołów tak wewnątrz jak i na zewnątrz bytwórczości indywidualnych i synergicznych istnień zadrużnych pośród społeczeństwa wspakulturowego. Istotnymi wskazówkami na pewno będą tu słowa Stoigniewa zawarte na ten temat w Jego książce pt. "Droga rewolucji kulturowej w Polsce", słowa, które zamienimy w obiektywne czyny i dokonania. Cdn.

Ad 4. Problemat środków realizacyjnych.

a/ Instrumentarium spełniania "perpetuum mobile" woli tworzenia;
b/ Instrumentarium stwarzania środków realizacyjnych;
c/ Problemat konstrukcji embrionu zadrużnego - Synergiczna etyka spełniania embrionu zadrużnego.
d/ Instrumentarium stwarzania środków realizacyjnych; Hasło 6%! Każdy członek np. "Słowiańskiej Wiary" ma fiskalne prawo odpisu, darowizny od podstawy opodatkowania 6% dochodu na rzecz związku wyznaniowego np. pn. "Słowiańska Wiara", który musi przeznaczyć wszelkie darowizny na realizację celów kultu religijnego; a do tychże celów można zaliczyć np. organizację Świąt Rodzimowierczych, infrastruktury "kościelnej", stroje i "narzędzia" obrzędowe, dojazdy na Święta, noclegi, komputerowe bazy danych (stacjonarne, i niestacjonarne np. internetowe), itp. infrastruktury ruchomej i nieruchomej... Cdn.


Gorazd Bróg Bogdanowic
Zadruga Polska
Wróć do spisu treści