Antykwariat Rodzimowierczy + - SĘDRUGA - ZADRUGA RODZIMEJ WIEDZY

Przejdź do treści

Menu główne:

Antykwariat Rodzimowierczy +Witamy w Antykwariacie ZRW.

Poniżej znajduje się spis wszystkich dostępnych pism.

Antoni Wacyk "Jan Stachniuk 1905-1963. Życie i dzieło" tom I

Antoni Wacyk "Jan Stachniuk 1905-1963. Życie i dzieło" tom I


Nakład wyczerpany !!! Obecnie brak, więc prosimy nie zamawiać tej książki na niniejszej stronie Antykwariatu ZRW !!!

100,00 zł Dodaj
"Bunt, Bunt" Barnim Regalica

"Bunt, Bunt" Barnim Regalica

Debiutancki zbiór opowiadań historyka, publicysty (m.in. Najwyższy Czas, Nowe Państwo, Fronda) i działacza politycznego. Jest to cykl opowiadań fantastycznych o społeczności liceum w Euroregionie Warty w bliskiej przyszłości XXI wieku. Z przedmowy Macieja Parowskiego: "Opowiadania Regalicy nie są wielką literaturą, ale jest to proza przewrotna, pełna socjologicznej wyobraźni."

15,00 zł Dodaj
"ODMROCZE" NR 6/7

"ODMROCZE" NR 6/7


Ponad 90 stron, profesjonalny druk, ciekawa treść. Zawartość to m.in. prezentacja neopogaństwa polskiego i słowiańskiego, wezwanie do zaangażowania w ekologię, prezentacja ruchu Nowa Prawica, omówienie ideologii Stanisława Szukalskiego na tle jego przedwojennych publikacji, pojęcie kultury w Stachniukowym kulturalizmie, rozważania na temat Peruna, prezentacja jednego ze świąt słowiańskich, muzyczna alternatywa pogańska - DEATH IN JUNE, dramat sceniczny o Julianie Apostacie, a ponadto bardzo obszerne i niezmiernie interesujące rozmowy z: Tomaszem Szczepańskim - prezesem Stowarzyszenia "Niklot" i Lechem Brywczyńskim - pogańskim literatem i poetą.

15,00 zł Dodaj
"LECHIA STRAGONA" NR 1

"LECHIA STRAGONA" NR 1

20 stron, format A5. Zawartość tego numeru "Lechia Stragona" to: Wstęp, "Założenie Poznania", "Upadek i Powrót, Świat Bogów - Świat Mocy Przyrody i Żywiołów", "Neopogaństwo", "Chrystianizacja i skatoliczenie Polski", "Słowiańskie świątynie" i "Wyznanie Wiary Lechitów".

6,00 zł Dodaj
"LECHIA STRAGONA" NR 2

"LECHIA STRAGONA" NR 2


Drukowana okładka - papier kredowy! Zawartość tego nr to: "Zrzeszenie Rodzimej Wiary", "Bachorza mych bogów", "U bram Arkony", "Arkona", "Magiczne znaczenie świętego dębu i świętego źródła w Szczecinie", "O czym szumią rogalińskie dęby", "Jare Gody", "Zadruga", "Rudy Orm - fragmenty", "Leszczyna i orzech włoski - magiczne znaczenie w religii Słowian", "Konserwatyzm pogański", "Pogańscy Prusowie - pogańskie powstanie", "Dawne dzieje Poznania", "Brzask budzącego się życia", "Neo Paganicus", "Ważniejsze wydarzenia z dziejów Zrzeszenia Rodzimej Wiary i Oddziału Ziem Wielkopolski". Stan bardzo dobry! 32 strony, format A4.

13,00 zł Dodaj
"LECHIA STRAGONA" NR 3

"LECHIA STRAGONA" NR 3


Drukowana okładka - papier kredowy! 40 stron, format A4. Zawartość nr 3 to: "Arya", "Posłanie", "Święto - obyczaj - kultura", "Symbolika formacji podhalańskich", "Zatopione miasto Wineta", "Seksualność słowiańska", "Filozofia religii Trentowskiego", "Storgjanin - Zwiastun Lechickiego Zrywu Młodych", "Storgjanina Przymiotów Cztery", "Lechickie Kosy", "Ku żywym mnie prowadź", "Nasze wczoraj, dziś i jutro", "O wolnych odyńcach i niewolnych synergikach", "O Twórcy - Cztery Zasady Odnowy", "Jarotanie - Drużba Młodzieży Lechickiej", "Pieśń Jarotan", "Politeizm Polski", "Wilkołactwo - Likantropia", "Hulaj dusza piekła nie ma", "Polemos Pater Panton", "Warto przeczytać", "Ustawa przeciwko chrześcijaństwu".

16,00 zł Dodaj
"LECHIA STRAGONA" NR 4

"LECHIA STRAGONA" NR 4


Drukowana okładka - papier kredowy! 64 strony, format A4. Zawartość tego numeru "Lechia Stragona" to: "Stanisław Szukalski", "Pogańskie żywoty - na podstawie mojej ideologii życiowej", "Wywiad z Andrzejem Wylotkiem - Koordynatorem Narodowego Zespołu Koncepcyjno - Studyjnego", "Higiena w wiekach średnich", "Religia starożytnych Litwinów", "Romuva - litewska religia dziś", "Idea trzech liści dębu", "O roli i znaczeniu Idei Zadrużnej w dzisiejszym Lechickim Neopogaństwie", "W drodze na Górę Bogów", "Oświadczenie", "Wywiad z Drugiem Uniborem - Z. Słowińskim, Red. Nacz. Wyd. TOPORZEŁ", "Bogorli Zew", "Moje życie a pogaństwo", "Ruch Lubusz", "Kilka uwag o Kronice Galla Anonima", "O słowiański mit", "Sanktuarium w Dobrzeszowie", "Święty ogień Zaratustry", "Demokracja - i co dalej?", "Ciekawe książki: Zbigniew Nienacki - Dagome Iudex; Władysław Dziewulski - Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej", "Rodzima Wiara", "Praca naszych rąk i dusz".

21,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 1

"ZADRUGA" NR 1


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich "ZADRUGA" Nr 1 (listopad`37 r.); Zawartość: Kim jesteśmy? / O konieczność teorii rozwoju wewnętrznego Polski / O fikcjach / Dlaczego to? - Chińska pogoda ducha / Prawica i Lewica / Zasadnicza antynomia dziejów Polski / Rozwój czy degradacja? / Podstawy ekonomiki polskiej / List otwarty do Papieża / Genealogia subliteratury / Dlaczego tak ?: "Getto, i co z tego?" i "Wymowne" / *, 24 strony, format A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 2

"ZADRUGA" NR 2


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich "ZADRUGA" Nr 2 (grudzień`37 r.); Zawartość: Rytm buntu pokoleń / Na nowym etapie historii / Naród w świetle zasad katolicyzmu / Odruch spłoszonej błogości / Kacenjamer / Fikcje błędów i wad / Cechy kobiece u podstaw Polskiego charakteru Narodowego / Zasady ekonomiki polskiej / Złudy koniunktur i kryzysów / O ideologi grupy / Polemika - Wyłomy w opinii katolickiej / Co napisali / * 24 strony, format A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 3

"ZADRUGA" NR 3


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich "ZADRUGA" Nr 3 (styczeń`38 r.); Zawartość: Odwróćmy kartę historii / Stałe i zmienne elementy nacjonalizmu / Konstelacja warunków zastanych / Ciąg harmoniczny / ...i rozpoczął się wyścig pracy / Ideał społeczno-polityczny w świetle polskiej ideologii grupy / Źródła różnic / Teoria działań reformistycznych / Katolicyzm dynamizuje się / Wydawnictwa - Corradini o nacjonalizmie / Co napisali... / Ubodzy duchem / Jednolity atak / Nie bardzo prosto z mostu / Naprzód treść – po tym forma / * 24 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 4

"ZADRUGA" NR 4


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich "ZADRUGA" Nr 4 (luty`38 r.); Zawartość: Wstęp / Geneza "ideologi państwowej" / Mechanizm trwania ideologii grupy / Ideał społeczno - polityczny w świetle polskiej ideologii grupy / Nowy "Chrystus narodów"? / "Twórczy" optymizm / Walka Kraka ze Smokiem/ Wiek XIX w dziejach Polski / * 24 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 5

"ZADRUGA" NR 5


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich "ZADRUGA Nr 5 (marzec`38 r.); Zawartość: Wstęp / "Recydywa saska" na tle świadomości narodowej / Ideał społeczno - polityczny w świetle polskiej ideologii grupy (zakończenie) / Rozwój demograficzny Polski / Geneza "ideologi państwowej / Druga antynomia dziejów Polski / "Potęga czy doskonałość" / Rozbieżność teorii i rzeczywistości / * 23 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 6

"ZADRUGA" NR 6


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 6 (kwiecień`38 r.); Zawartość: U podstaw Mitu / Bezdroża / Sławizm, Sjonizm a Nasze Żydzieje / O "katolicyzmie dynamicznym" na początek słów kilkoro / Teoria "Recydywy Saskiej" / Lawina demograficzna / Polityka gospodarcza Polski Niepodległej / Przeobrażenia światopoglądowe w Niemczech / Źródła dekompozycji / * 24 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 7

"ZADRUGA" NR 7


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 7 (maj`38 r.); Zawartość: Wykład teoretyczny "Zadrugi" i jego zadanie / Polityka wewnętrzna Polski niepodległej (szkic - część 1) / Złudy "partyjnictwa"/ Jałowość ciągu reformistycznego / Łożysko przeobrażeń/ Tragedia lawiny demograficznej / "Katolicyzm dynamiczny" / Od zespołu "Zadrugi" / Perypetie ze znakomitym rzeźbiarzem / * 24 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 8/9

"ZADRUGA" NR 8/9


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 8/9 (czerwiec - lipiec'38 r.): Nacjonalizm jest naszym światopoglądem / Polityka wewnętrzna Polski niepodległej (szkic - część 2) / O Żydach / Myśl w labiryncie / Perspektywy przyszłości / Geneza "Katolicyzmu dynamicznego" / Uwagi: "Proces recydywy saskiej w sferze duchowej Narodu" / Afera Puderiana / Czy nie zbyteczna konkurencja? / Dlaczego tak ? / * 31 stron, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 10/11

"ZADRUGA" NR 10/11


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 10/11 (sierpień - wrzesień`38 r.); Zawartość: Podstawy buntu duchowego Zadrugi / Na zakręcie historii / Bez złudzeń / Polityka wewnętrzna Polski niepodległej (szkic - zakończenie) / Parafia watykańska ? / Geneza mafii w Polsce / Upiór szlachetczyzny / Odpieramy uroszczenie katolicyzmu / List a Ameryki / * 32 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 12

"ZADRUGA" NR 12


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 12 (październik`38 r.): Rzut naszych zamierzeń / Punkt wyjścia / Zakres przewartościowań / Recydywa saska hula... / Katolicyzm superdynamiczny / Masoni i Castel Gandolfo / Wybory sejmowe - W świetle teorii rozwoju wewnętrznego Polski / Tragedia Czech / "Przez Chrystusa i w Chrystusie jesteśmy potomstwem duchowym Abrahama" - z przemówienia papieża Piusa XI / Rozmowy patriotek czyli Psychosis bobolica acuta / * 24 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 13/14

"ZADRUGA" NR 13/14


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 13/14 (listopad - grudzień'38 r.): Drogi Naszego Nacjonalizmu / Złudy sztuki katolickiej / Wobec przewrotu w stosunkach ludnościowych w Polsce / Akcja dziejowa "narodu wybranego" / Próba wskrzeszenia trupa czyli słowo o personalizmie / Feminizacja literatury polskiej / KAPina ma głos: A więc katolicy są duchowymi semitami ! / O Postawę Zadrużną W Życiu Codziennym / Myśl w labiryncie: Zadruga wcale nie przesadza; Działalność agentury watykańskiej w Polsce; Prawy i lewy personalizm; Przyznajcie się ! ; Biją godziny zegara dziejowego... / Zagadnienie gospodarki planowej / Listy Czytelników: O realizację Pozytywną Inicjatywy Zadrużnej / * 32 strony, formatu A4. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 15

"ZADRUGA" NR 15


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 15 (styczeń'39 r.): O Wolę Wielkości: Wielkość i nędza; Zagadnienie Mitu; Wielkość i upadek w dziejach; Zadrużne Ujęcie Dziejów / Śiatopogląd na eksport / O przełom w literaturze / Zasięgi recydywy saskiej / Myśl w labiryncie: Polski socjalizm katoliczeje w zastraszający sposób; Recydywa saska w dziedzinie świadomości narodowej / Starcie się drugiej i trzeciej fazy ciągu reformistycznego / Na kanwie recydywy saskiej: Masowa produkcja neofitów / Proponujemy ankietkę / * 24 strony, formatu A4. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 16

"ZADRUGA" NR 16


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 16 (Luty'39 r.): O Słowiańską Polskę / Wprowadzenie do Teorii Mitu: Znaczenie zorganizowanego poglądu na historię; Punkt wyjścia Dziejów i bezdziejów; Odwieczne formy bezdziejów; Ku Teorii Mitu / Słowianie "Pierwszej Epoki Zadrużnej" / O Postawę Zadrużną / Źródła impasu sprawy żydowskiej / Jałowość ciągu reformistycznego a zagadnienie Mitu / Katolicyzm superdynamiczny / Nagonka w prasie na "Zadrugę" / Gdy katolicyzm oficjalny w Polsce wstydzi się słów swego papieża... Zadruga w jego obronie / * 32 strony, formatu A4. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 17

"ZADRUGA" NR 17


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 17 (marzec'`39 r.): Naród bez świadomości narodowej / Polska Myśl Nacjonalistyczna na przełomie XIX i XX wieku / Zamach zakrystii na Dmowskiego / U źródeł zaprzaństwa Dmowskiego / Problem mniejszości narodowych w Polsce / "Zesłowianieć albo zginąć" / Stary i Nowy Testament przeciwko "Zadrudze" / Kościół masowo przerabia żydów na "Polaków" / Nagonka w prasie na "Zadrugę" / Gdy katolicyzm oficjalny w Polsce wstydzi się słów swojego papieża / * 32 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 18

"ZADRUGA" NR 18


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 18 (kwiecień'39 r.); Nieoficjalny numer pisma skonfiskowany przez polakatolickie "władze", inny niż pózniej wydany nr 18/19: Wrogowie Sławii / Leszek Poraj - Kuczewski i List Jego Matki / Zasadnicze Elementy Historii / Nasza cegiełka na pomnik ks. Skargi / Mesjonista Adam Mickiewicz / Judejski baranek wśród słowiańskich kraszanek / Grzechy katolickiego publicysty / Z prasy / Nadesłane / odpowiedzi czytelnikom / * 24 strony, format A4.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 18/19

"ZADRUGA" NR 18/19


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 18/19 (kwiecień - maj`39 r.): Wrogowie Sławii / Epitafium dla Leszka Poraj - Kuczewskiego / Zasadnicze elementy historii / Nasz cegiełka na pomnik ks. Skargi - ideały wychowawcze katolicyzmu / Mesjonista Adam Mickiewicz / Judejski baranek wśród słowiańskich kraszanek / "Wici Sławów" i "Fantazje słowiańskie"/ Dyplomata obcego państwa w roli wychowawcy narodu polskiego / Podejrzane milczenie / Grzechy katolickiego publicysty / Patologia myśli chrześcijańskiej / Z prasy + Nadesłane: Szkoła polska czy wyznaniowa ? / Od redakcji / * 32 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"ZADRUGA" NR 20/21

"ZADRUGA" NR 20/21


Kopia Pisma Nacjonalistów Polskich ZADRUGA Nr 20/21 (czerwiec - lipiec`39r .): Próby zepchnięcia Sławii na zgubne tory / Istota problemu słowiańskiego / Naród upadł bo mu skradziono duszę / Człowiek charakteru i czynu / U podstaw światopoglądu / "Wici Sławów" / Oblicze współczesnej poezji / Jeszcze o odrodzeniu słowiańskim / Towarzystwo Jezusowe interesuje się "Zadrugą" - Jezuici w obozie rasistów? / Polska rzeczywistość w świetle biosocjologii / Odpowiedzi redakcji / * 32 strony, formatu A5. Stan widoczny na skanie.

7,00 zł Dodaj
"KRAK" NR 3

"KRAK" NR 3


Kopia pisma "KRAK - NARZĘDZIE WALKI O WYZWOLENIE I PRZERODZENIE SIĘ POLSKIEJ KULTURY". KRAK nr 3 (Lipec - Listopad 1930 r.): "...Bo do Was o Was mówię !" / "Społeczeństwo a publika" / "Byle jaki Mecki albo pierwszy lepszy" / "W sprawie X. Dr. Bernardino Rizzi contra Profesor "Nie - wiedzy muzycznej" (Uwagi niektóre) / "O społeczną kontrolę pomników" / "I znów terror w Akademji !" / "Świństwo !" / "Import i szterling" / "Niemieckie niedbalstwo czy polska propaganda ?" / "Mięso trotuarów a rewolucja imaginacji" / List o "Wpływach" / Komunikaty: m.in. "Oświadczenie" /. 12 stron, formatu A4. Stan widoczny na skanie.

6,00 zł Dodaj
"KRAK" NR 4

"KRAK" NR 4


Kopia pisma "KRAK - NARZĘDZIE WALKI O WYZWOLENIE I PRZERODZENIE SIĘ POLSKIEJ KULTURY". KRAK nr 4 (Grudzień 1930 r.): "Sprzedać Akademję !" / "1. Wykaz prac Twórcowni Szukalskiego otwarty" / "O >Jednorogu<" / "Freski odkryte przez Szukalskiego" / "Krzyczący Krak i piejący kurek" / Ogłoszenie / "Jesteśmy bezdomni" / " >Protest< panieniek i lizusów" /. 6 stron, formatu A4. Stan widoczny na skanie.

6,00 zł Dodaj
"KRAK" NR 9

"KRAK" NR 9


Kopia pisma "KRAK - NARZĘDZIE WALKI O WYZWOLENIE I PRZERODZENIE SIĘ POLSKIEJ KULTURY". KRAK nr 9 (Marzec- Maj 1932 r.): "Bohatorły wyfruną z Modłona Polski" / "Sercedrowe Bożce a obłuda sklerozakonnej sztuki" / "Drogoznaki" / "A oni stoją i patrzą" / "Drzewiej było Bawół, a nie Wawel, Kruk a nie Krakus" / "Chwasty Lwowa" /. 8 stron, formatu A4. Stan widoczny na skanie.

6,00 zł Dodaj
"KRAK" NR 10

"KRAK" NR 10


Kopia pisma "KRAK - NARZĘDZIE WALKI O WYZWOLENIE I PRZERODZENIE SIĘ POLSKIEJ KULTURY". KRAK nr 10 (Czerwiec - Listopad 1932 r,): "Naukucze czyli trup zdrowego rozsądki" / "Urywek z listu do Prof. Stanisława Matusiaka" / "Widzimisie profesorskie" / "Ołówkowale Twórczości" / "List do Niebojków Przedszczepia" / "Imiona czy Miana ?" / "Drogoznaki" / "Protest w sprawie pomnika Mickiewicza dla Wilna" / "Dodatek ilustrowany do 10-ego numeru >KRAKA< - Listopad 1932 r." /. 10 stron, formatu A4. Stan widoczny na skanie.

6,00 zł Dodaj
"KRAK" NR 11

"KRAK" NR 11


Kopia pisma "KRAK - NARZĘDZIE WALKI O WYZWOLENIE I PRZERODZENIE SIĘ POLSKIEJ KULTURY". KRAK nr 11 (Styczeń 1934 r.): "Do czytelników i sympatyków naszego pisma" / "Krytyka sztuk plastycznych zakałapućkana" / "O postępie w przyszłej wojnie światowej" / "O panu M. Treterze" / "Z wernisażu wystawy formistów (Sprawozdanie)" / "Babcia Akademja obchodziła swoje imieniny w >Światowidzie< " / "Porachunki z Krakowską Akademją Sztuk Pięknych" / Od redakcji / "Drogoznaki" / "Kącik humorystyki" /. 8 stron, formatu A4. Stan widoczny na skanie.

6,00 zł Dodaj
"ODMROCZE" NR 1

"ODMROCZE" NR 1


1995 r. - Zawartość: Wstęp / Odmrocze News / "Słoneczny Bóg Arkony" / "Dualizm i cykle czasu" / "Oswobodzanie duszy" / "Fujarka Fauna" / "Ragnarok" / "O >Szczepie Rogate Serce< słów kilka" / "Litanie do szatana" / "BALDER - The Pan-European Fraternity of Knowledge - Bractwo Wiedzy" / "Niklot - wódz Obodrzyców, bohater pogańskiej Słowiańszczyzny" / "Alkowie - słowiańscy Dioskurowie" / "Satanizm - świat do zdobycia" / "Berserkerowie" / "Ciało Bogów" / "Ku jedności duszy" / "Wydawnictwo >TOPORZEŁ< - Książki wskrzeszające ducha" / Cytaty / Spis treści. 32 strony, format A5.

8,00 zł Dodaj
"ODMROCZE" NR 2

"ODMROCZE" NR 2


1996 r. - Zawartość: "Dostrzegać to, co rodzime" / "Katolicyzm - religia pogańska" / "Zadruga" / "Księżyc" / "Mętlik w etymologii nazw" / "Jan Hempel - pogański socjalista" / "Anatomia przepowiedni poltycznych" / "Miecław - Pieśń o Masławie" / "Anty - credo" / "Pogańscy mutanci po-chrześcijańscy" / "Zaprzepaszczone zabytki pogańskiej Słowiańszczyzny" / "Runiczny rytuał żywiołów" / "Droga Pani Chtonii" / "Runy Odyna" / "Na tropach słowiańskiego neopogaństwa w Polsce" / "Słowiańscy wikingowie" / "Zrzeszenie Rodzimej Wiary - Wyznanie Wiary Lechitów" / Na półkach księgarń i antykwariatów / Cytaty / "Aryan Living". 36 stron, format A5.

8,00 zł Dodaj
"ODMROCZE" NR 3

"ODMROCZE" NR 3


1997 r. (z podtytułem) "Na pohybel wspakulturze !" - Spis treści: "Czy wiesz, że..." / "Amerykanizacja - rosnące zagrożenie" / "Szczodre Gody" / "Homo Erectus - rodzaj czy gatunek ?" / "Ecc Chajjim kontra Yggdrasil" / "Fragmenty życiorysu Jana Stachniuka na tle wydarzeń politycznych w Polsce powrześniowej" / "Słowiańscy wikingowie" / "Hymn do Swaroga" / "Postrzyżyny" / "Zaprzepaszczone zabytki pogańskiej Słowiańszczyzny" / "Szamanizm i kosmologia" / "Runy - rozwijająca się magia" / "Drzewo Gromowładnego" / "Julius Evola - ponad ruinami" / Cytaty / "BALDER" - ulotka. 40 stron, format A5.

8,00 zł Dodaj
"ODMROCZE" NR 4

"ODMROCZE" NR 4


1998 r. (z podtytułem) "Organ walki o przerodzenie charakteru narodowego Polaków" - Numer monograficzny poświęcony Zadrudze - Spis treści: Od wydawcy / "Kim jesteśmy" / "Hymn do miecza" / "Fakty świadczą dobitnie" / U podstaw światopoglądu" / "Polak mały", "Pogany my", "Oskarżam" / "Prawieda, czyli dziesięcioro przykazań Zadrugi" / "Terminologia zadrużna" / "Oświadczenie Zadrugi w sprawie byłego obozu w Oświęcimiu" / "Stałe i zmienne elementy nacjonalizmu" / ">Człowieczeństwo i kutura< Jana Stachniuka w pół wieku po pierwszej edycji" / "List otwarty - do Polaków. Zadruga - w pięćdziesiąta rocznicę powstania" / "Wydawnictwo >TOPORZEŁ<" - reklama / Wykaz książek napisanych przez Jana Stachniuka / Cytaty. 36 stron, format A5.

8,00 zł Dodaj
"ODMROCZE" NR 5

"ODMROCZE" NR 5


1999 r. (z podtytułem) "Na pohybel wspakulturze" - Lato 1999 a. y. p. s. - Spis treści: "Czy wiesz, że..." / "Mój poganizm" / "Sygnały renesansu pogaństwa europejskiego" / "Zdrajca lasu" / "Język doskonały ?" / "Cybernetyczny poganizm" / Tożsamość (manifest etnopluralistyczny)" / "Zamrocze" / "Wietrzna Góra (zapomniane święte miejsca)" / "Rustykalna Arkadia w twórczości Knuta Hamsuna" / "Hańba munduru" / "Powrót Lechitów" / Próba odczytania runopodobnych napisów starosłowiańskich" / Na półkach księgarń i antykwariatiów. 36 stron, format A5.

8,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 1

"ŻYWIOŁ" NR 1


Szanowny Przyjacielu, w imieniu Narodowego Zespołu Koncepcyjno-Studyjnego mam zaszczyt zaprezentować biuletyn ,"Żywioł". "Żywioł" jest pismem poruszającym tematykę bardzo bliską Twemu sercu: - miłość do przyrody i rdzennej kultury polskiej, - szacunek dla swiata zwierzęcego, roślinnego i mineralnego, - tęsknotę za znalezieniem nici łączącej to co materialne z tym co uduchowione, - obowiązek stawania się istotą tworzycielską, pojmującą swój byt jako siużbę dla potomnych, - mądrość, szlachetność, uczciwość - jako głód wiedzy i ciągłe samodoskonalenie w obcowaniu z otoczeniem. Nie bądź pozbawiony twardego kręgoslupa moralnego jak wielu wokół Ciebie. Nie sięgaj po narkotyki, nikotynę, alkohol. Nie ślęcz godzinami przed telewizorem, wideo, komputerem jak ubezwłasnowolniony mutant. Nie zyj konsumpcją, gdyż wowczas Twoje życie przeistoczy się w nędzną moralnie wegetację. Nie stań się masą plastyczną urabianą przez machinę destrukcji. Zrzuć z siebie niewolniczy kaganiec. Zacznij myśleć i postępowac jak człowiek wolny. Przeistocz się we współtwórcę nowej cywilizacji typu ekologiczno-rozwojowego. Sięgnij więc po "Żywioł" a przekonasz się, że świat nie musi być jedynie męką i cierpieniem. Pojmiesz, że masz obowiązki, ktorym musisz sprostać... I sprostasz im! Z serdecznymi pozdrowieniami - Andrzej "Anidrżej" Wylotek - "ŻYWIOŁ" nr 1 – 1991 r. - Zawartość: "Od kiedy zaczynają się dzieje Polski ?" / "Brzask budzącego się życia" / rycina "Troska nad Ojczyzną" / "Granice Słowiańszczyzny" / ..."Niejeden człowiek chyli przed nim głowę"... / rycina "Świętowit" + wiersz Wł. Syrokomli "Szklanica miodu" / "Religia Prasłowian" / ..."Zajaśniała tęcza łącząca pogańskie czasy z odradzającym się młodym światem"... Zdzisława Harlendera "Czciciele Dadźbóg – Swarożyca". 16 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 2

"ŻYWIOŁ" NR 2


"ŻYWIOŁ" nr 2 – 1991 r. - Zawartość: "Polska chrześcijańska czy pogańska ?" / "Słowiańszczyzna Zachodnia" / "Święty znak Indoeuropy" / + dodatek: Zbigniew W. Sługocki "Zagubione posłannictwo". 20 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 3

"ŻYWIOŁ" NR 3


"ŻYWIOŁ" nr 3 – 1991 r. - "Stara polska wiara" / "Trwałość kultu pogańskiego" / "Runwira" / "Myśl Trentowskiego" + "Chowanna" / rycina "Dażboh" + wiersz Wł. Kołodzieja "Z Bogiem" / "Duch świętej doliny Soczy" / "Instytut Kultury Słowiańskiej". 12 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 4

"ŻYWIOŁ" NR 4


"ŻYWIOŁ" nr 4 – 1992 r. - Zawartość: Rycina "Strugacz" / "Zadruga" / "Doktryna Jana Stachniuka" / "Kultura Słowiańszczyzny Pogańskiej" / "Fakty świadczą dobitnie" opracowane na podstawie rubryki "Polak wie i pamięta" z biuletynu zadrużnego "Goreją wici" wydawanego w 1944 r. Wielka Brytania. 16 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 5

"ŻYWIOŁ" NR 5


"ŻYWIOŁ" nr 5 – 1992 r. - rycina "Świętowit" / "Nasze zasady wiary" / "PORENA – Polska Religia Naturalistyczna" / "Kukułcze pisklę – polakatolik" / "Znak orła" / "Znaczenie słowa >Bóg< " / "Neopogaństwo Ukrainy – Runwira" / "Neopogaństwo Litwy – Ramuva" / "Święte bóstwo Mazur" / "Sintoizm – ocknięcie Japonii" / "Panteizm". 16 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 6

"ŻYWIOŁ" NR 6


"ŻYWIOŁ" nr 6 – 1993 r. - Zawartość: "Nasze widzenie świata i sensu życia", "W kręgu mitów słowiańskich - Zofia Stryjeńska", "Demiurg", "Święte Koło Czcicieli Światowida", "Tajemnica świętego jeziora", "Inna Europa", "Imiona staropolskie". 16 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 7

"ŻYWIOŁ" NR 7


"ŻYWIOŁ" nr 7 – 1994 r. - Zawartość: "ZADRUGA", "Filozofia Religii Trentowskiego", "W kręgu mitów słowiańskich - Franciszek Frączek - Słońcesław z Żołyni", "Woliński Świętowit", "Wywiad z prof. Krawczukiem", "Neopogaństwo a polityka", "Unia Społeczno Narodowa". 16 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 8

"ŻYWIOŁ" NR 8


"ŻYWIOŁ" nr 8 – 1995 r. - Zawartość: "Zadruga - krytyka kultury katolickiej", "Nowa Prawica", "Tako rzecze Spinoza", "Nowa Kultura", "W kręgu mitów słowiańskich - Marian Wawrzeniecki", "Tako rzecze Nietzsche". 16 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 9

"ŻYWIOŁ" NR 9


"ŻYWIOŁ" nr 9 – 1996 r. - Zawartość: "Natura, Człowiek, Poganizm", "Człowiek a Natura w Ruchu Zadrugi", "Zbrodnie przeciw Ludzkości", "Wierni Czterem Twarzom", "W obronie Wiary Przodków", "Stach z Warty Szukalski", "Złote myśli Szukalskiego". 16 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 10

"ŻYWIOŁ" NR 10


"ŻYWIOŁ" nr 10 – 1997 r. - Zawartość: "Sprostać wyzwaniom czasu", "Dokumentacja NZKS", "Wiele twarzy pogaństwa", "Słowianie Połabscy", "Powrót Bogów", "Prasłowiański Kupała", "Polecamy naszym czytelnikom", "Obrona pogaństwa", "Wydawnictwa godne uwagi". 16 stron, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 11

"ŻYWIOŁ" NR 11


"ŻYWIOŁ" nr 11 – 1998 r. - rycina "Woj" / "Człowieczeństwo i Kultura – Jana Stachniuka w pół wieku po pierwotnej edycji" / "Religia Słowian i jej upadek" (długi tekst) / "Pożegnanie – pośmiertne dla Macieja Sławomira Czarnowskiego" / "Wspomnienie" / "O poczodzeniu Słowian" / "Pamięć i Sława Marzynowi z Krzeszowic czyli pożegnanie Mariana Konarskiego" / "Wierzenia pogańskie a nauka" / "Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury >NIKLOT< ". 24 strony, format A5.

7,00 zł Dodaj
"ŻYWIOŁ" NR 12

"ŻYWIOŁ" NR 12


"ŻYWIOŁ" nr 12 – 1999 r. - rycina "Świętowit Zbruczański" / "Żuława, Pomezania, Prusy" / Zbigniew W. Sługocki "Zagubione Posłannictwo" / "Koryto pełne pereł" / "Bóg panteistyczny" / "Światowid ze Zbrucza". 24 strony, format A5

7,00 zł Dodaj
 
stat4u
Copyright 2019. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego